Szkolenia z BHP – dla kogo?

Szkolenia z BHP – dla kogo?

Szkolenia z zakresu bhp dotyczą szkoleń zarówno dla pracodawców, ale też dla osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych czy również zajmujących stanowiska robotnicze oraz inżynieryjne a także techniczne. Należy pamiętać o tym, że BHP to głównie zasady bezpiecznego wykonywania zadań w danym miejscu pracy, które pozwalają uniknąć zagrożeń czy też wypadków.
Oferta szkoleń z zakresu bhp – na co zwrócić uwagę?
Oferta takich szkoleń obejmuje zarówno szkolenia wstępne przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych czy także studentów i uczniów odbywających praktykę jak również są to szkolenia okresowe.

Jeśli chodzi o szkolenie wstępne, to obejmuje ono zarówno instruktaż ogólny jak także stanowiskowy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że instruktaż ogólny to głównie szkolenie dotyczące zapoznania uczestników z podstawowymi zasadami oraz przepisami bezpieczeństwa a także higieny pracy, które znajdziemy w kodeksie pracy, ale również w regulaminach pracy. W czasie takiego instruktażu ogólnego poruszane są też kwestie powiązane z udzielaniem pierwszej pomocy w razie wypadku. Warto zdawać sobie sprawę o tym, że szkolenie bhp Warszawa wstępne obejmuje także instruktaż stanowiskowy. Takie szkolenie dotyczy tych pracowników, którzy zajmują takie stanowiska, które narażają ich na działanie czynników szkodliwych czy też uciążliwych lub również niebezpiecznych. Jest to więc instruktaż dotyczący zapoznania się z takimi czynnikami w miejscu pracy, które są niebezpieczne i mogą doprowadzić np do wypadku czy też chorób zawodowych.

Polecamy: szkolenia bhp.

Share

Dodaj komentarz