Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Aby zwiększyć sposobności zatrudnienia warto podnosić kwalifikacje i uzyskiwać nowe kwalifikacji. Oczywiście takim sposobem w biznesie budowlanej są uprawnienia budowlane. Taki rodzaj uprawnień podnosi atrakcyjność pracownika na rynku pracy a także pozwala na zdobycie awansu, co wiąże się z wyższą pensją.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że zdecydowanie coraz więcej osób decyduje się na rozszerzenie swoich kwalifikacji poprzez zdobycie odpowiednich uprawnień.
Jak dostać uprawnienia budowlane?
Na samym początku trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte wyłącznie przez osoby spełniające określone warunki. Dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego a także odpowiednio długiego stażu na budowie. Jedynie kandydaci spełniający te dwa warunki mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia, który organizowany jest przez Polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin taki składa się z dwóch etapów. 1-wszy odcinek to część testowa, składająca się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. Po pozytywnym zdaniu tej części można przystąpić do kolejnej, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Pozyskanie pozytywnych wyników z obu części znaczy zdobycie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Należy podkreślić, że uprawnienia budowlane dotyczą projektowania lub kierowania pracami budowlanymi. Te dwie kategorie dzielą się na sporo specjalności. Do najpopularniejszych trzeba specjalność architektoniczna jak też Inżynieryjna, w obrębie której charakteryzuje się specjalność mostową, drogową, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Warto zobaczyć: uprawnienia budowlane.

Share

Dodaj komentarz