Firma faktoringowa

Firma faktoringowa

Kiedy warto zdecydować się na faktoring? Na taką współpracę mogą zdecydować się firmy, które niekoniecznie mają przekonanie do kredytów bankowych, a którym zależy na zachowaniu płynności finansowej. Usługi faktoringu są takim rozwiązaniem. Ich specyfika polega na tym, że firma faktoringowa przejmuje na siebie zobowiązania klientów danego przedsiębiorstwa.

Co oznacza to, że spłaca ona wszelkie należności, jakie wynikają z wystawionych dla nich faktur.
Takie należności są spłacane szybko, bez opóźnień. To wpływa na to, że firmy, które korzystają z usług faktoringu, nie muszą czekać na spłatę wystawionych faktur. Niekiedy jednakże muszą one ponosić koszty swoich usług czy produktów, bo usługi faktoringu pociągają za sobą także koszty. Żadna firma faktoringowa nie spłaca cudzych należności całkiem za free. Od każdej spłacane faktury trzeba jej się konkretny procent. Wysokość tej prowizji ustalana jest indywidualnie i na czas obowiązywania umowy. Prowizja taka może wynieść kilka albo kilkanaście procent. Bez wątpienia faktorantowi w każdej sytuacji będzie zależało, aby prowizja ta była jak najniższa. Faktorowi odwrotnie. Faktem jednakże jest to, że współpraca taka jest korzystna dla obu stron. Faktorant zarabia na prowizjach od faktur, a faktorant ma stałe wpływy, bo wystawiane przez niego faktury są spłacane samoczynnie. W ten sposób nie musi on martwić się tym, czy otrzyma należną mu zapłatę. W taki sposób wiele firm chroni się przed kłopotami inwestycyjnymi. Faktoring jest metoda współpracy, do której z zdarza się, że na pewno przekona się jeszcze sporo przedsiębiorstw.
Sprawdź również informacje na stronie: firmy faktoringowe.

Share

1 komentarz

Dodaj komentarz