Profesjonalne osuszanie oraz termowizja

Profesjonalne osuszanie oraz termowizja

Zawilgocenie budynku niesie ze sobą liczne zagrożenia. Głównie długotrwałe oddziaływanie wody na jego konstrukcję może prowadzić do jej uszkodzenia. Równocześnie ściany coraz częściej pokrywają się w takiej okoliczności grzybem.

Jest to nie tylko nieestetyczne, lecz także niebezpieczne dla zdrowia. Z tego względu osuszanie budynków, w których doszło do takiej sytuacji, jest obowiązkiem. Trzeba też postarać się o postanowienie przyczyn zawilgocenia, aby nie dopuścić do powtórzenia się całego procesu.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że powodem wystąpienia sytuacji może być wyciek wody – warto pokusić się o jego lokalizację. Działania, podjęte w tym kierunku, powinny być zlecone specjalistom. Jedynie specjalistyczny sprzęt daje możliwość bowiem na szybkie i jednoznaczne uwarunkowanie źródła wilgoci, przenikającej w obręb konstrukcji. Innowacyjne metody, tj. termowizja, nie tylko ułatwiają eliminację zawilgoceń, lecz też mogą dać pełny obraz występujących w danym obiekcie problemów. Wyciek wody i związana z nim wilgoć może być bowiem nie tylko i wyłącznie przyczyną degradacji konstrukcji budynku, lecz też prowadzić do osuwania się ziemi pod nim.
W takim wypadku samo osuszanie ścian da jedynie doraźny efekt – umożliwi na uniknięcie działania czynników szkodliwych, takich jak grzyby. Może to okazać się niewystarczające. Uszkodzenie konstrukcji przez wyciek wody w następnym ciągu będzie bowiem stanowić realne zagrożenie. Z tego względu nowoczesne metody umiejscowienia zawilgoceń budynku, takie jak termowizja, są szalenie ważne w procesie przywracania jego konstrukcji do odpowiedniego stanu.

Zobacz: termowizja.

Share

Dodaj komentarz