Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Uprawnienia w budownictwie pozwalają na awans czy zdobycia nowej pracy. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo także prac budowlanych. Mogą być wydawane bez ograniczeń albo także w postaci ograniczonej, te ograniczenia są wymienione w przepisach prawa budowlanego.

Warto zatem dowiedzieć się znacznie więcej na temat uprawnień budowlanych.
Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje
Głównie trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa. Ażeby zyskać te uprawnienia, powinno się pozytywnie zdać egzamin. Natomiast żeby przystąpić do egzaminu, należy spełnić kilka głównych warunków, takich jak wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednio długi staż w branży budowlanej. Wyłącznie kandydaci spełniający przedstawione wcześniej warunki mogą podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter pisemny, jednak druga ma charakter ustny i jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części zostają nam nadane uprawnienia budowlane, które uprawniają nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo prowadzenia robót budowlanych. Zasadniczo uprawnienia budowlane dzielą się na dwie podstawowe kategorie. Są to uprawnienia do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Te dwie kategorie dzielą się na szereg specjalności, w obrębie których możemy zdawać egzamin podnosząc nasze kwalifikacje.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.

Share

Dodaj komentarz